شکیبا باشید
هویت بصری برند . ۰۷ آذر ۱۴۰۲

برندسازی عاطفی: قدرت هویت بصری و ارتباط پایدار با مشتریان

حتما شنیده‌اید که سرآشپزان بزرگ معتقدند اول چشم سیر می‌شود بنابراین برای گارنیش و تزئین غذا وقت زیادی صرف می‌کنند. در بازاریابی نیز برندسازی عاطفی از طریق استراتژی‌های هویت بصری حواس و عواطف مخاطب را جذب و درگیر می‌کند. در حالی که تاکتیک‌های سنتی برندسازی مانند ویژگی‌های محصول و قیمت‌گذاری همچنان مهم هستند، برندسازی بصری […]

برندسازی عاطفی