شکیبا باشید
عطیه اسماعیلی

عطیه اسماعیلی

تعداد مقالات

90

تعداد کارکتر

121,130 کلمه

زمان مطالعه

606 دقیقه

نوشتن برای من شغل نیست، عشق است. با کلمات دوست و همراه هستم. بخواهم خودم را در یک جمله معرفی کنم؛ قلم به دست عاشق گشتن میان حروف.