شکیبا باشید
طراحی وبسایت
طراحی سایت یوجیم

برندبوک یوجیم طوری طراحی شده که زبان و فونت انگلیسی یک قسمت جدا نشدنی از دیزاینه، تو این پروژه ما باید یک وب‌سایت به زبان فارسی درست میکردیم با المان‌های انگلیسی، حالا مشکل کجا بود؟ انگلیسی چپ چین هست و فارسی راست چین. کارکرده‌هاش میدونن چه سختی داره درآوردن این بخش کار! اما به خوبی به سرانجام رسید و شما میتونید از اینجا نتیجه این‌ پروژه و ببینید.

تاریخ پروژه
بهار 1401
فناوری ها
سایر پروژه های اجرا شده
برای مجموعه یوجیم

گالری نمایش پروژه
مجموعه یوجیم